Độ ph Môi Trường | Ảnh Hưởng Của Độ Ph đến Cây Trồng

 Độ ph trong dung dịch ? Bạn đã biết độ ph ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của cây trồng ?

cách tính độ ph

Độ ph là gì ? 

Độ ph là đơn vị đo mật hoạt động của các ion trong dung dịch. Vì vậy độ ph phản ánh được tính chất axit hay bazơ  của dung dịch.
Trong một dung dịch. Hay môi trường nhất định có hai loại ion hoạt động là ion của axit như H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4- ... và các ion bazơ mang đuôi  OH-
Thang đo của ph là từ 0-14 . Môi trường trung tính độ ph bằng 7 tức là khi đó các ion bất hoạt. 
độ ph < 7 môi trường có tính axit tức là khi này các ion axit có mật độ hoạt động mạnh hơn và ngược lại độ ph > 7 môi trường có tính bazơ tức là khi này các ion axit có mật độ hoạt động mạnh hơn.

cách tính độ ph

Cách tính độ ph trong môi trường sinh trưởng của cây? Ảnh hưởng của độ ph trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây.

Trong môi trường sinh trưởng của cây và đất độ ph được tính tiệm cận trung tính và thiên về tính axit hơn.

cách tính độ ph
*Thang đánh giá độ ph của môi trường sinh trưởng của cây (có thể là đất hoặc dung dịch dinh dưỡng thủy canh)


       Độ pH                                                         Đánh giá môi trường
  •             3,0 – 4,0                                          Môi trường rất chua
  •             4,0 – 5,0                                          Môi trường chua
  •             5,1 – 5.8                                     Môi trường chua
  •            5.8 – 6.9                                    Môi trường tốt nhất
  •            7. 0                                             Môi trường trung tính
  •             7,1 – 7,5                                         Môi trường kiềm
  •             7,5 – 8,0                                         Môi trường kiềm
  •              > 8,0                                              Môi trường kiềm nhiều

Mỗi loại cây trồng đều có một khoảng độ pH thích hợp nhất định.

Tuy nhiên khoảng ph phù hợp cho cây trồng là từ 5.8-6.5 và tốt nhất là ở mức ph = 6.2. Tức là  khi này các chất đại trung vi lượng tồn tại dưới dạng các ion phân tử là có hoạt tính cao nhất. cây trồng sẽ phát triển mạnh do quá trình hấp thu, trao đổi dinh dưỡng giữa hệ rễ cây và đất được thực hiện thuận lợi.

cách tính độ ph
https://bit.ly/2re4CGp

* Khi độ ph thấp < 5.8 ; tức là khi này môi trường chua và rất chua (có tính axit cao)
  Hoặc độ ph = 7.0 tức là khi này môi trường trung tính. cây khó hấp thụ các dưỡng chất
  Khi độ ph cao tưc là trên 7.0 khi này môi trường kiềm và kiềm cao (có tính bazo cao)
Trong các trường họp này cây sẽ khó hấp thu hoặc không hấp thu được các hợp chất cần thiết vì ion của chúng bất hoạt.
Ví dụ: khi ph cao ion Fe+ của sắt bất hoạt cây khó hấp thu. Dẫn đến cây sẽ bị vàng lá.

Cách đo độ ph Và khắc phục khi độ ph cao hoặc ph thấp.

Để đo độ ph có thể sử dụng các thiết bị đo ph như giấy quỳ tím, máy đo nồng độ ph, bút thử nồng độ ph.
cách tính độ ph

Khi độ ph quá cao hoặc quá thấp nên sử dụng các chất làm giảm và tăng ph cho phù hợp với cây trồng như dung dịch làm giảm(tăng) độ ph, Dùng dung dịch tự chế như nước ép chanh nguyên chất, ..
Nhận xét

Bài đăng phổ biến